ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM

W LUBINIE

 

Rozmowa z dr. inż. Tadeuszem Nawalaniec, który w 2007 roku, jako kierownik projektu ze strony Vialis Polska uruchamiał Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym w Lubinie.

 

ZP:  W 2007 roku był pan Kierownikiem projektu, w ramach, którego uruchomiono w Lubinie Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym.

 

TN: Tak, był to pierwszy etap wdrażania ZSZR obejmujący ciąg ulicy Kościuszki, a dokładnie trzech skrzyżowań Kościuszki - Skłodowskiej-Curie, Kościuszki - Armii Krajowej oraz Kościuszki - Kilińskiego. Uruchomiliśmy wtedy nowy, dynamiczny sposób koordynacji skrzyżowań z sygnalizacja świetlną, a ponadto na skrzyżowaniach z ulicami Skłodowskiej-Curie i Kilińskiego zapewniliśmy priorytet dla komunikacji autobusowej. W Urzędzie Miejskim rejestrowany jest obraz ze skrzyżowań, który pomaga inżynierowi ruchu w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących wprowadzania zmian w programach sterowania sygnalizacją świetlną.

 

ZP: A co to jest dynamiczny sposób koordynacji skrzyżowań?

 

TN: W jezdni zostały umieszczone detektory indukcyjne, które wykrywają pojazdy zbliżające się do skrzyżowania. Dzięki temu znana jest długość kolejki oczekujących na każdym wlocie skrzyżowania, co umożliwia systemowi na takie składanie sygnałów zielonych, aby przejazd przez cały ciąg skrzyżowań był dla użytkowników ruchu jak najbardziej komfortowy to znaczy płynny, z jak najmniejszą liczbą zatrzymań i największą możliwą prędkością  przejazdu.

 

ZP: Rozumiem, że inżynier ruchu odpowiedzialny za płynność ruchu w miecie obserwuje skrzyżowania za pośrednictwem zlokalizowanych tam kamer?

 

TN: Oczywiście. Dzięki temu może dokonywać korekt  programów, gdy zajdzie taka potrzeba. Ale kamery spełniaj również inne funkcje... Zarejestrowany obraz z kamer dostępny jest przez kilka dni. Obrazy z kamer wielokrotnie posłużyły za materiał dowodowy w sprawach zdarzeń drogowych. Udało się również wykryć sprawców dewastacji i zniszczenia mienia publicznego przez osoby, które zbiegły z miejsca zdarzenia.

 

ZP: A co wydarzyło się od otwarcia systemu? Czy podłączono do niego kolejne skrzyżowania?

 

TN: W ostatnim czasie zmodernizowano ciąg ulicy Niepodległości, wyposażając skrzyżowania w elementy detekcji pojazdów oraz pieszych? Zaktualizowano oprogramowanie sygnalizacji świetlnej z zastosowaniem dynamicznych algorytmów koordynacji i wymieniono stare żarowe źródła światła na nowoczesne technologie LED. Modernizacją objęto skrzyżowania ul. Niepodległości - Skłodowskia-Curie, Niepodległości - Armii Krajowej oraz Niepodległości - Kilińskiego i podłączono je do ZSZR (Systemu Zarządzania). Następnie uruchomiono obszarowy algorytm sterowania ruchem w ścisłym centrum miasta dla wszystkich 6-ciu podłączonych do systemu skrzyżowań

 

ZP: A co z innymi sygnalizacjami świetlnymi np. tymi, które powstały w ramach budowy Centrum Handlowego Cuprum-Arena?

 

TN: W ramach budowy Cuprum zmodernizowano sygnalizacje świetlne w ciągu ulicy Sikorskiego. Zlikwidowano dwie sygnalizacje świetlne na przejęciach dla pieszych i zbudowano trzy sygnalizacje świetlne - dwie na przejęciach dla pieszych oraz jedno obejmujące skrzyżowanie ulic Sikorskiego - Sybiraków oraz wjazd do Cuprum. Ponadto zbudowano również sygnalizację na przejęciu dla pieszych wzdłuż ulicy Wrocławskiej przy Cuprum oraz zmieniono geometrię i programy sterowania na skrzyżowaniu Paderewskiego z Wrocławską. Poza tym ostatnim skrzyżowaniem, pozostałe sygnalizacje zostały przystosowane do podłączenia ich do ZSZR.

 

ZP: A czy mógłby pan powiedzieć, jak nasz ZSZR wygląda na tle podobnych rozwiązań w Polsce?

 

TN: Dziękuję za to pytanie. W ubiegłym roku obroniłem rozprawę doktorską nt. rozwoju systemów sterowania ruchem drogowym. Jednym z jej elementów było przeanalizowanie wybranych systemów sterowania ruchem. Rozwiązanie lubińskie jest jednym z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań na świecie. Do transmisji danych wykorzystano dedykowaną, hermetyczną sieć telematyczną opartą na technologii światłowodowej i strukturze gwiazdy. Są to najnowsze trendy w technologiach telematycznych. Sieć lubińska jest rozwojowa, silnie redundantna. Wszystkie lokalne skrzyżowania zostały spięte w jednym centralnym miejscu. Wykorzystano technologię przemysłowych kamer IP o czułości poniżej 0,05 luksów, co umożliwia widzenie nocą nawet w przypadku awarii oświetlenia ulicznego. Dwu megapikselowe kamery umożliwiają odczytywanie tablic rejestracyjnych oraz twarzy kierowców. Uruchomiony właśnie system identyfikacji tablic rejestracyjnych wyszukuje poszukiwane (np. skradzione) pojazdy a inny rejestruje i identyfikuje pojazdy przejeżdżające skrzyżowanie na czerwonym świetle.

 

ZP: Czyli nie mamy się czego wstydzić?

 

TN: Wydaje mi się, że mieszkańcy Lubina mogą być dumni z tego, co posiadają. Takich rozwiązań nie ma nawet Poznań, który jako pierwszy w Polsce, przeszło 12 lat temu, zaczął wdrażać podobny system. Oczywiście trudno porównywać skalę tych dwóch rozwiązań, ale wykorzystywane technologie można.

 

ZP: Oczywiście na korzyść Lubina?

 

TN: Tak.

 

ZP: A jakie korzyści z wdrożenia ZSZR mają mieszkańcy miasta?

 

TN: Przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego, zwiększenie przepustowości skrzyżowań i płynności ruchu. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez zwiększenie wykrywalności wykroczeń. W parze idzie również wciąż niedoceniana dbałość o środowisko naturalne.

 

ZP: Czy przeciętny mieszkaniec miasta może dowiedzieć się z Internetu o korkach w mieście?

 

TN: Wciąż pracujemy nad rozwojem funkcjonalności systemu. Chcielibyśmy, aby informacje ruchowe były dostępne przez Internet, RDS oraz w coraz bardziej popularnych systemach GPS, które wyznaczałyby najkrótszą drogę dojazdu z uwzględnieniem natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach drogi.

 

ZP: Rozmowę przeprowadziłem z doktorem Tadeuszem Nawalaniec. Dziękuję.

 

TN: Dziękuję.

 

Rozmowę przeprowadził red. Zdzisław Przepiórski