Archiwum

najważniejsze wydarzenia z działalności SITK oddział Legnica


2009

 • 52. Techniczne Dni Drogowe

 • 20 listopada - spotkanie Sekcji Kolejowej

 • 22 września – Dzień bez Samochodu w Legnicy /galeria/ i w Lubinie foto

 • 16-18 września – Zjazd Drogowców Miejskich w Tarnowie z udziałem naszych przedstawicieli foto

 • w dniu 27 lipca 2009 roku zorganizowano spotkanie dotyczące nawierzchni redukujących hałas. Zakres tematyczny obejmował m.in. omówienie produktów wprowadzonych na rynek przez Firmę COLAS Polska. Liczba uczestników – 14 osób.

 • podczas inauguracji  XXXIII  Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego w dniu 29 czerwca, odbywających się w KGHM Polska Miedź SA w Lubinie pod hasłem „Inwestycje w nowe technologie szansą na rozwój” złotą odznaką honorową NOT odznaczeni  zostali  m.in.  nasi Koledzy Tadeusz Chodorowski  i Tadeusz Kielan – /galeria/

 • 29 maja  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się II Konferencja transportu drogowego zorganizowana przez Radę Federacji SNT NOT Zagłębia Miedziowego i nasz Oddział więcej...  /galeria/

 • najaktywniejszym członkiem naszego Oddziału za rok 2008 zostaje Kol. Norbert Lupa – zastępca przewodniczącego Sekcji Kolejowej foto


 • 2008

 • 15 grudnia minęło 20 lat od powstania Oddziału SITK w Legnicy

 • 51. Techniczne Dni Drogowe – 6-8 listopada w Międzyzdrojach

 • 16 listopada na strzelnicy LOK w Lubinie odbyły się II Mistrzostwa Oddziału w strzelectwie sportowy /wyniki/ /galeria/

 • 4 listopada na kręgielni OSiR w Lubinie odbyły się V Mistrzostwa Oddziału w kręglarstwie /wyniki/ /galeria/

 • 22 września – Dzień bez Samochodu w Legnicy i w Lubinie

 • 16-17 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy z inicjatywy Kol. Tadeusza Chodorowskiego w ramach SITK organizowane były „Powiatowe Dni Transportu Drogowego” więcej...

 • maj - trwają przygotowania do otwarcia Muzeum techniki i transportu  /galeria/

 • 30 czerwca - inauguracja XXXII  Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego pod hasłem „Innowacje, szanse rozwoju gospodarki”

 • najaktywniejszym członkiem naszego Oddziału za rok 2007 zostaje Kol. Magdalena Rosik – Skarbnik Oddziału (Sekcja Drogowa) foto

 • 2007

 • 10 grudnia br. w legnickim Hotelu Qubus odbyła się zorganizowana przez Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego konferencja na temat ważnych dla Legnicy i regionu aspektów budowy drogi szybkiego ruchu S-3. Dodatkowym wątkiem debaty była modernizacja regionalnej sieci połączeń kolejowych więcej...

 • 9 grudnia udało się przywrócić połączenia kolejowe Lubina z Wrocławiem, Legnicą i Głogowem

 • 25-26 września w Katowicach odbył się  XVI  Zjazd Drogowców Miejskich z udziałem naszych przedstawicieli

 • 22 września – Dzień bez Samochodu w Legnicy i w Lubinie

 • 3 czerwca w siedzibie NOT w Legnicy odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego,  podczas którego Prezesem Rady wybrano Marka Szczerbiaka a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Tadeusza  Kielana

 • 28 maja  w Centrum Kultury Muza w Lubinie  pod hasłem „Innowacyjna gospodarka, nowoczesny transport” miała miejsce  inauguracja XXXI  Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego

 • w dniach 28-29 maja w Lubinie odbyła się VIII  Konferencja Komunikacji Miejskiej – sprawozdanie z Konferencji  uchwała  /galeria/

 • 15 maja w siedzibie Starostwa powiatowego w Legnicy odbyło się seminarium nt. „Przepisów określających normy czasu jazdy, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku kierowców wykonujących przewozy drogowe, a także systemu tachografów cyfrowych” - głównym organizatorem był nasz Kol. Tadeusz Chodorowski więcej...

 • 14 maja – udział naszej Kol. Elżbiety Sośnierz w seminarium pt. „Z kart historii transportu na Górnym Śląsku” zorganizowanym przez Krajowy Klub Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK RP

 • 21 marca odbyła się jazda pokazowa szynobusem polskiej produkcji PESA z Lubina do Polkowic /galeria/

 • w dniu 1 marca 2007 roku zorganizowano wspólnie z RFSM-T NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy szkolenie ,,Zintegrowany system zarządzania ruchem drogowym miast średniej i dużej wielkości”.

 • najaktywniejszym członkiem naszego Oddziału za rok 2006 zostaje Kol. Tadeusz Chodorowski przewodniczący Sekcji Transportu foto


 • 2006

 • grudzień – rozstrzygnięto II Konkurs inżynierii ruchu na który wpłynęło 12 prac a cenne nagrody otrzymali: Adrian Rynkar, Andrzej Szymkowiak i Jan Zielony

 • grudzień – rozstrzygnięto Konkursy fotograficzne na  „Najciekawszy obiekt komunikacyjny w kraju i za granicą”, w wyniku którego nagrody otrzymali: E. Dziopa, M. Rosik, N. Lupa i M. Michalak (wpłynęło 10 zdjęć) oraz  na „Zdjęcie z wakacji” (13 zdjęć) a  wyróżnienia otrzymali: E. Sośnierz, L. Kaczmarek, R. Dąbrowski i T. Kielan
   
 • 16 listopada w siedzibie PKS Lubinie odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Sekcji Transportu

 • 8 listopada odbyła się jazda pokazowa szynobusem EZT z Lubina do Rudnej – /galeria/

 • 5 listopada na strzelnicy LOK w Lubinie odbyły się I  Mistrzostwa SITK Oddział Zagłębia Miedziowego w strzelectwie sportowym wyniki  /galeria/

 • 26 października w Lubinie w CK Muza odbyło się II Seminarium „Zwalczanie śliskości jezdni – zimowe utrzymanie dróg”
   
 • 7 października na kręgielni OSiR w Lubinie odbyły się IV Mistrzostwa Oddziału w kręglarstwie wyniki  /galeria/

 • 23 września – wycieczka techniczna do Berlina /galeria/

 • 22 września – tradycyjne obchody Dnia bez Samochodu w Legnicy i w Lubinie

 • 22 września – spotkanie Sekcji Kolejowej foto

 • w dniach 16-17 września odbyła się wycieczka do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, w której uczestniczyło 28 osób /galeria/

 • Kraków czerwiec 2006 – robocze spotkanie członków założycieli Krajowej Sekcji Inżynierii Ruchu odbyło się w „Starowiczówce” tj. w nowej siedzibie krakowskiego Oddziału SITK  foto

 • podczas inauguracji XXX Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego w dniu 2 czerwca, srebrną odznaką honorową NOT odznaczony został  m.in.  nasz Kol. Tadeusz Chodorowski

 • w Międzynarodowych Targach Intertraffic 2006 – Amsterdam 4-7.04.2006 nasz Oddział reprezentował Kol. Zdzisław Przepiórski

 • Biuletyny Informacyjne Nr 14 i 15 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy dostępne już na naszej stronie - zapraszamy.
  Zobacz dostępne Biuletyny

 • w dniach 24-26 maja 2006 roku w Lubinie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Drogownictwa   sprawozdanie z konferencji   uchwała 

 • 16 maja br. podczas inauguracyjnego spotkania Sekcji Drogowej jej przewodniczącym został Kol. Andrzej Szymkowiak /dyrektor ZDM Legnica/, a zastępcą Kol. Piotr Kosatka /zastępca kierownika ZDP w Lubinie/ i skarbnikiem Kol. Bożena Czerwińska /zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej UM w Legnicy/. W czasie spotkania uchwalono szczegółowy Program działania Sekcji Drogowej na lata 2006-2010 /więcej/ i utworzono trzy koła: "Koło zakładowe PBK ABM w Legnicy" z przewodniczącym Kol. Janem Haraniem, "Koło terenowe Legnica" z przewodniczącym Kol. Bożeną Czerwińską i "Koło terenowe Lubin" z przewodniczącym Kol. Piotrem Kosatką foto

 • 11 maja br. podczas inauguracyjnego spotkania Sekcji Transportu dokonano wyboru przewodniczącego, którym został Kol. Tadeusz Chodorowski oraz uchwalono szczegółowy Program działania Sekcji Transportu na lata 2006-2010 /więcej/ , a także utworzono dwa koła: "Koło zakładowe PKS S.A. w Lubinie" z przewodniczącym Kol. Markiem Szczepaniakiem i sekretarzem Kol. Danutą Leśniak oraz "Koło branżowe instruktorów Lubin" z przewodniczącym Kol. Henrykiem Bolesławskim i sekretarzem Kol. Andrzejem Fajferem foto

 • w czasie XXIX Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK w dniach 20-22 kwietnia 2006 roku w Cedzyni k/Kielc odbyło się kilka wyjątkowych uroczystości, a delegaci podjęli szereg bardzo ważnych uchwał. Najistotniejsze z nich to:

  - wybór nowego Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, którym został prof. dr hab. inż. Antoni Szydło foto

  - nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Kol. Aleksandrowi Nowakowi foto

  - nadanie godności Prezesa Honorowego SITK prof. Wiesławowi Starowiczowi i godności Prezesa Honorowego Seniora SITK dr Andrzejowi Gołaszewskiemu foto

  - przyznanie przez Zarząd Krajowy Kol. Tadeuszowi Kielanowi Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej SITK, stanowiącej najwyższe wyróżnienie w SITK foto

  - laureatem pierwszej nagrody w II edycji Konkursu ERNESTY 2005 w kategorii "Najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu drogowego w roku 2005" został Kol. Tadeusz Kielan foto

  - nasz Oddział otrzymał pamiątkowy dyplom za nominację do nagrody ERNEST 2005 w kategorii "Najaktywniejszy Oddział roku 2005" foto

  - uchwalenie zmian w Statucie SITK oraz przyjęcie uchwały programowej SITK na lata 2006-2010

  Delegatami naszego Oddziału na XXIX Zjazd Delegatów byli Koledzy:

  Tadeusz Bieńkowski, Jan Harań, Tadeusz Kielan i Aleksander Nowak foto

  Więcej informacji o Zjeździe na www.sitk.org.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym naszego Oddziału nr 14

 • w dniu 10 kwietnia br. odbył się we Wrocławiu V Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który dokonał m.in. wyboru nowych władz. Wiceprzewodniczącym Rady DOIIB został Kol. Aleksander Nowak, Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Kol. Tadeusz Bieńkowski, a członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kol. Tadeusz Kielan

 • 15 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków naszego Oddziału, podczas którego Prezesem został wybrany Kol. Tadeusz Kielan, a Prezesem Honorowym Kol. Aleksander Nowak więcej...

 • 19 stycznia w siedzibie Rejonu Dróg Krajowych GDDKiA w Legnicy odbyło się seminarium nt."Technologie, utrzymanie i remonty nawierzchni dróg - nowe spojrzenie na znany problem"

 • 2005

 • 19 grudnia 2005 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu z członkami i osobami wspierającymi działalność Oddziału więcej...

 •  
 • 8 listopada w siedzibie NOT-u w Legnicy odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy z Zarządem Oddziału SITK RP ZM więcej...

 •  
 • 4 listopada w bardzo uroczysty sposób oddano do eksploatacji ostatni odcinek zachodniej obwodnicy Legnicy /szczegóły w Biuletynie Informacyjnym nr12/

 •  
 • 28 października w Szklarach Górnych /Restauracja "Rozdroże"/ odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich członków Oddziału więcej...

 •  
 • 26 października w czasie posiedzenia Zarządu Oddziału rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy /najciekawszy/ obiekt komunikacyjny w kraju i zagranicą przyznając dyplomy i nagrody Katarzynie Majce i Cezaremu Kuberze.

 •  
 • 6 października w Warszawie w Pałacu Prezydenckim Podsekretarz Stanu Andrzej Majkowski wręczył ordery i odznaczenia państwowe 16 działaczom Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz SITK RP srebrnym krzyżem zasługi odznaczony został kol. Tadeusz Kielan foto

 •  
 • 5 października w Lubinie odbyło się seminarium nt. zimowego utrzymania dróg - więcej...

 •  
 • 16-22 września to "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu" i "Europejski Dzień bez Samochodu" obchodzony pod hasłem "Do pracy bez samochodu" w Legnicy i w Lubinie - więcej...

 •  
 • w dniu 26 czerwca w Lubinie w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. odbyła się inauguracja XXIX Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego podczas, której za wybitne zasługi oraz ogromny wkład pracy w rozwój gospodarczy regionu złotym krzyżem zasługi odznaczony został kol. Aleksander Nowak

 •  
 • 15 czerwca - zwycięzcą I Konkursu Inżynierii Ruchu zostaje Kol. Tomasz Sas

 •  
 • czerwiec - Jubileuszowy 10 numer Biuletynu Informacyjnego liczy 40 stron i ma kolorowe okładki

 •  
 • W dniach 31 maja - 1 czerwca w Lubinie odbyła się VII Konferencja Komunikacji Miejskiej - więcej...

 •  
 • 15 kwietnia odbył się IV Zjazd Sprawozdawczy DOIIB

 •  
 • 4 kwietnia podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady FSNT NOT Zagłębia Miedziowego funkcję Prezesa Rady obejmuje ponownie doc. dr Ryszard Chamer. Jednym z czterech wiceprezesów zostaje Kol. Aleksnder Nowak, a członkiem Komisji Rewizyjnej Kol. Tadeusz Kielan

 •  
 • 8 lutego w hotelu Qubus w Legnicy odbyło się seminarium pn. Zasady prowadzenia przez Starostów / Prezydentów miast na prawach powiatów - rejestru ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców oraz nadzoru w tym zakresie, wydawania praw jazdy, a także szkolenia kandydatów na kierowców. Uczestniczyły 32 osoby.

 • 2004

 • udział siedmiu członków naszego Oddziału w 47 Technicznych Dniach Drogowych - Szczyrk 13-15 października 2004

 •  
 • 22 września Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM sp. z o.o. w Legnicy otrzymało Certyfikat wdrożenia systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z normą EN ISO 9001:2000, a także otwarto dla ruchu kołowego kolejny odcinek Zachodniej Obwodnicy Legnicy

 •  
 • 22 września to Europejski Dzień bez Samochodu w Legnicy i w Lubinie - więcej...

 •  
 • 25 maja 2004 w Hotelu Qubus w Legnicy uroczyście otwarto XXVIII DNI NAUKI I TECHNIKI Zagłębia Miedziowego pod hasłem "Ekologiczna polityka regionalna"

 •  
 • W dniach 26-28 maja 2004 w Lubinie pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Drogownictwa - więcej...

 •  
 • Podczas targów "AUTOSTRADA POLSKA 2004", które odbyły się 12-14 maja 2004 w Kielcach, w IV edycji konkursu "Polskie Drogi XXI", organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury w kategorii "Wdrażanie nowoczesnych technologii budowy, modernizacji i utrzymania dróg i mostów", kolega Aleksander Nowak odebrał nagrodę dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego "ABM" Sp. z o.o. z Legnicy za realizację obwodnic na Dolnym Śląsku.

 •  
 • W dniu 23 kwietnia 2004 w kręgielni OSiR w Lubinie odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Oddziału SITK RM ZM w kręglarstwie - więcej...

 •  
 • 21 kwietnia 2004r. we Wrocławiu odbył się III Zjazd DOIIB

 •  
 • W Światowych Targach Intertraffic 2004 - Amsterdam, które odbyły się w dniach 20.03.2004 - 02.04.2004 - nasz Oddział reprezentowała Kol. Bożena Czerwińska

 •  
 • Sprawozdanie ze spotkania członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziału Zagłębia Miedziowego w Legnicy - więcej...

 • 2003

 • 24 listopada wspólnie z Biurem Studiów i Projektów Drogownictwa z Wałbrzycha, w siedzibie GDDKiA w Legnicy zorganizowano seminarium nt. "Ewidencja dróg i mostów - nowe spojrzenie na znany problem. Propozycje rozwiązań systemowych opartych na GIS".

 •  
 • Udział sześciu członków Oddziału w XLVI Technicznych Dniach Drogowych - Szczyrk 15-17 października.

 •  
 • 13 października 2003 roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego: "Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunkacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy".

 •  
 • Udział przedstawiciela Oddziału w IX Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego i Zarządzania Ruchem - Warszawa 8-10 października.

 •  
 • Udział dwóch przedstawicieli Oddziału w XIV Zjeździe Drogowców Miejskich - Płock 24-26 wrzśenia.

 •  
 • w dniu 22 września w Lubinie i Głogowie odbyły się obchody "Dnia bez Samochodu" - więcej...

 •  
 • 3 wrzśenia w Lubinie zorganizowano prezentację rozwišzań firmy SIMENS dotyczących zarządzania i sterowania ruchem drogowym

 •  
 • 12 czerwca w siedzibie GDDKiA Rejon w Legnicy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zarząd Oddziału z zakresu nowoczesnych metod zarządzania drogami i zarządzania ruchem na drogach. Tematy szkolenia to: komputerowe wspomaganie zarządzania drogami (IKOM Sp. z o.o. Lubin), monitoring sygnalizacji świetlnej (MSR Trafic Poznań) i pokaz sprzętu do malowania dróg (PHU DOMINO Dzierżoniów). W szkoleniu uczestniczyło 28 osób.

 •  
 • W dniach 5-6 czerwca Zarząd Oddziału wspólnie z firmą CZMUDA S.A. zorganizował w Olsztynie szkolenie mające na celu zapoznanie się z nowoczesnym procesem produkcji znaków drogowych oraz praktycznymi sposobami wykorzystania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób.

 •  
 • 26 maja w Legnicy dokonano uroczystego otwarcia V Dolnośląskich Dni Nauki i Techniki, których współorganizatorem był nasz Oddział.

 •  
 • w dniach 19-20 maja odbyła się w Lubinie VI Konferencja Komunikacji Miejskiej - więcej...

 •  
 • 15 maja ukazał się pierwszy (historyczny) numer Biuletynu Informacyjnego Oddziału naszego Stowarzyszenia.

 •  
 • Udział pięciu członków Oddziału w IX Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego "Autostrada Polska" - Kielce 7-9 maja.

 •  
 • w dniu 6 maja Rada FSNT NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy na wniosek zarządu oddziału przyznała naszym Kolegom tj. Jackowi Bieńkowskiemu i Bogumiłowi Wagnerowi wyróżnienie w konkursie na wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki za rok 2002 za rozwiązanie nt. "Zastosowanie technologii stabilizacji gruntów spoistych środkami jonowymiennymi z powierzchniowym utwardzeniem grysami i emulsją asfaltową przy budowie nawierzchni ulic".

 •  
 • W dniu 19 kwietnia w kręgielni OSiR w Lubinie odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Oddziału SITK ZM w kręglarstwie - więcej...

 •  
 • w dniu 24 lutego w Chocianowie k/Lubina odbyło się spotkanie koleżeńskie wszystkich członków Oddziału - więcej...

 •  
 • 12 lutego Zarząd Oddziału podjął uchwałę o zmianie, która brzmi: "Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy.

 • 2002

 • w dniu 20 pażdziernika pożegnaliśmy naszą koleżankę Alicję Czechowską.

 •  
 • udział przedstawicieli Oddziału w XLV Technicznych Dniach Drogowych - Międzyzdroje /16-18 października 2002/

 •  
 • w dniu 27-28 września w Warszawie obradował I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który dokonam m.in. wyboru organów Krajowej Izby. Przewodniczšcym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego został kol. Aleksander Nowak

 •  
 • w dniu 22 maja odbył się I Zjazd Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który dokonał m.in. wyboru władz. Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został kol. Tadeusz Bieńkowski, członkiem Rady Wojewódzkiej kol. Aleksander Nowak, a komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz Kielan.

 •  
 • obchody DNIA BEZ SAMOCHODU - Lubin 22 września - więcej...

 •  
 • IV Ogólnopolska Konferencja Drogownictwa - Lubin 15-17 maja 2002 - więcej...

 •  
 • XXVIII Zjazd SITK - Ciechocinek 25-27 kwietnia 2002 www.sitk.org.pl

 •  
 • I Otwarte Mistrzostwa Oddziału SITK w Legnicy w Kręglarstwie - 12 kwietnia 2002 r. - więcej...

 •  
 • udział przedstawicieli Oddziału w Międzynarodowych Targach Inżynierii Ruchu INTERTRAFFIC 2002 - Amsterdam /kwiecień 2002 r./,

 •  
 • W marcu 2002r. uruchomiliśmy stronę internetową naszego Oddziału pod adresem www.sitk.e-lubin.pl

 •  
 • walne Zebranie Członków Oddziału SITK w Legnicy - 15 lutego 2002 - więcej...


 • 2001

 • uroczyste spotkanie członków Oddziału z udziałem m.in. Wicewojewody Dolnośląskiego Pana Ignacego Bochenka oraz Prezesa SITK Pana dr hab. inż. Wiesława Starowicza, który w uznaniu zasług i wkładu pracy, odznaczył wieloletniego i bardzo zasłużonego Prezesa Oddziału w Legnicy kol. Aleksandra Nowaka, Złotą z Diamentem Odznaką Honorową SITK - więcej...

 •  
 • udział przedstawicieli Oddziału w XLIV Technicznych Dniach Drogowych - Szczyrk 16-18.10.2001 i XIII Zjeździe Drogowców Miejskich w Jeleniej Górze 3-5-10.2001

 •  
 • udział w XXV Dniach Techniki Zagłębia Miedziowego

 •  
 • wycieczka techniczna po budowach obwodnic Legnicy, Bolesławca i Wałbrzycha

 •  
 • spotkanie Prezydiów Zarządów Oddziałów SITK z Legnicy, Wrocławia i Wałbrzycha z udziałem Prezesa Zarządu Krajowego Wiesława Starowicza - Lubin 11.05.2001

 •  
 • V Konferencja Komunikacji Miejskiej - Lubin 10-11.05.2001 - więcej...

 •  
 • udział przedstawicieli Oddziału w Międzynarodowych Targach Budowlanych w Niemczech "Bauma 2001" - Monachium 5-6.04.2001


 • 2000

 • udział przedstawiciela Oddziału w Międzynarodowych Targach Parkingowych w Anglii - Menchester 30.10. 02.11.2000

 •  
 • udział przedstawicieli Oddziału w XLIII Technicznych Dniach Drogowych - Mrągowo 16-18.10.2000

 •  
 • III Konferencja Drogownictwa - Lubin 17-19.05.2000 - więcej...

 •  
 • wycieczka techniczna - autostrada A - 4 /udział wzięło 18 osób/

 •  
 • udział przedstawiciela Oddziału w Międzynarodowych Targach Inżynierii Ruchu INTERTRAFFIC 2000 - Amsterdam 11-14.04.2000

 •  
 • uroczyste spotkanie wszystkich Sekcji i Kół - Złotoryja 18.02.2000


 • 1999

 • spotkanie towarzyskie wszystkich członków Oddziału, poprzedzone pokazem sprzętu do zimowego utrzymania dróg - Złotoryja listopad 1999

 •  
 • IV Konferencja Komunikacji Miejskiej - Lubin 20-22.10.1999 - więcej...

 •  
 • udział przedstawicieli Oddziału /7osób/ w XLII Technicznych Dniach Drogowych - Solina 19-21.10.99 i XII Zjeździe Drogowców Miejskich w Katowicach 6-8.10.1999

 •  
 • zorganizowanie w Muzeum Miedzi w Legnicy sympozjum poświęconego pamięci Ernesta Malinowskiego - 20.09.1999 - więcej...

 •  
 • podpisanie Porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Radami Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu - 04.02.1999


 • 1998

 • udział w XLI Technicznych Dniach Drogowych - Mrągowo 20.22.10.1998

 •  
 • zorganizowanie szkolenia w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych pn. Roboty budowlane w procesie inwestycyjnym - Lubin 12-13.11.1998

 •  
 • zorganizowanie seminarium nt. Zastosowania najnowszych rozwiązań przy budowie i naprawie przejść podziemnych, tuneli oraz mostów i wiaduktów z rur polietylenu i stalowych karbowanych - Legnica 23.06.1998

 •  
 • II Ogólnopolska Konferencja Drogownictwa - Lubin13-15.05.1998 - więcej...

 •  
 • Walne Zebranie Członków Oddziału SITK w Legnicy - 24.03.1998 - więcej...

 •  
 • Sympozjum Sekcji Drogowej zimowego utrzymania dróg w technologii zwilżonej soli przy zastosowaniu programowania komputerowego pracy solarek - 5.03.1998


 • 1997

 • udział w XI Zjeździe Drogowców Miejskich - Lublin 24-26.09.1997

 •  
 • dzięki współpracy Zarządu SITK O/Legnica z Dyrekcją Zespołu Szkół Budowlanych utworzono w Technikum Budowlanym w Legnicy klasę o profilu drogowym /kierunek technik drogowy/

 •  
 • uroczyste spotkanie z okazji 50 - lecia SITK 11.04.1997 - więcej...

 •  
 • III Konferencja Komunikacji Miejskiej - Lubin 22-24.10.1997 - więcej...

 •  
 • udział w Legnickich Dniach Techniki

 •  
 • zorganizowanie szkolenia dla uczniów Technikum Samochodowego i Budowlanego w Legnicy nt. "Nowoczesnych technologii stosowanych w produkcji materiałów drogowych i zastosowanie nowoczesnych maszyn w drogownictwie"


 • 1996

 • I Ogólnopolska Konferencja Drogownictwa Miejskiego -Lubin 6-8.11.1996 - więcej...

 •  
 • II Ogólnopolska Konferencja Komunikacji Miejskiej - Lubin 30.09.-02.10.1996 - więcej...

 •  
 • udział w XXXIX Technicznych dniach Drogowych - Busko Zdrój 23-25.09.1996


 • 1995

 • udział w XXXVIII Technicznych Dniach Drogowych - Jastrzębie Zdrój 3-5.10.1995 i X Zjeździe Drogowców Miejskich we Wrocławiu 6-8.09.1995

 •  
 • I Ogólnopolska Konferencja Komunikacji Miejskiej - Lubin 28-29.09.1995 - więcej...

 •  
 • wycieczka na grzyby

 •  
 • zorganizowanie konferencji: 50-lecie Drogownictwa Ziemi Legnickiej - perspektywy rozwoju - Lubin 22-23.06.1995


 • 1994

 • udział w XXXVII Technicznych Dniach Drogowych - Spała 15-17.11.1994

 •  
 • wycieczka techniczna do Nowego Sącza w celu zapoznania się z zimowym utrzymaniem dróg uwzględniający proekologiczne zachodnie technologie

 •  
 • Walne Zebranie Członków SITK w Legnicy 23.05.1994 - więcej...

 •  
 • rewizyta kolegów z Litwy

 •  
 • opracowanie przez Sekcję Drogową Raportu o stanie dróg i mostów zamiejskich w województwie legnickim


 • 1993

 • SITK O/Legnica głównym organizatorem XVIII Legnickich Dni Techniki

 •  
 • utworzenie Klubu Egzaminatorów Prawa Jazdy

 •  
 • organizowanie dwudniowej konferencji: - Rozwój sieci drogowej Zagłębia Miedziowego i zastosowanie nowych technologii w drogownictwie - czerwiec 1993

 •  
 • spotkanie techniczne na temat: Problemy drogownictwa kolejnictwa

 •  
 • wycieczki techniczne do Krakowa, Bielska Białej i Kielc oraz na Litwę i do Drezna na pokaz sprzętu drogowego - recykling na zimno-


 • 1992

 • wycieczki techniczne na budowy dróg i drogowych przejść granicznych

 •  
 • współorganizacja Legnickich Dni Techniki


 • 1991

 • wycieczka techniczna na Targi Poznańskie i organizacja imprez rekreacyjno-sportowych


 • 1990

 • wycieczka techniczna na targi MTP

 •  
 • Walne Zebranie Członków SITK - 11.04.1990 - Prezesem Oddziału zostaje kol. Aleksander Nowak

 •  
 • wycieczka do Jelczańskich Zakładów Samochodowych


 • 1989

 • organizowanie w ramach Legnickich Dni Techniki wystawy na temat rozwoju łączności na kolei


 • 1988

 • uroczystość powstania Oddziału w Legnicy - 03.02.1998 - więcej...