Historia powstania Oddziału SITK w Legnicy

    Początek lat osiemdziesiątych to prężnie działających na terenie województwa legnickiego 12 kół należących do Oddziału SITK we Wrocławiu. Reprezentantami 270 członków byli wówczas kol. kol. Jerzy Bilkiewicz i Jan Harań pełniąc funkcję członków zarządu Oddziału SITK we Wrocławiu.
 
  W roku 1987 w celu założenia samodzielnego oddziału w Legnicy powstaje grupa inicjatywna, w skład której wchodzili: Jerzy Bilkiewicz, Leszk Bogusław, Emil Didik, Michał Gontarz, Jan Harań, Aleksander Nowak i Jan Spryszyński.
   Pozytywna opinia dotychczasowej działalności, jak również długofalowy i ciekawy program pozwolił na pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Zarząd we Wrocławiu. Było to podstawą do podjęcia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Warszawie w dniu 15 grudnia 1988 roku uchwały o powołaniu Oddziału SITK w Legnicy, którego pierwszym Prezesem został Kol. Jan Spryszyński. Prezesem kolejnych kadencji w latach 1990 - 2002 był Kol. Aleksander Nowak.

  Legnicki Oddział SITK , jako jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Na koniec 2001 roku Oddział liczył 138 członków, a w tym:

- Klub Egzaminatorów Prawa Jazdy
- Sekcja Kolejowa
- Sekcja Drogowa
- 17 osób
- 19 osób
- 102 osoby